เรารู้ว่า "น้ำ" ทุกหยดของคุณมีคุณค่า

ไทย
 
ตำแหน่งงาน
 

รายละเอียดของงาน
 

-รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเป้าหมายการขาย รวมทั้งการดูแลลูกค้า ให้สำเร็จตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
-เงินเดือน : ตามตกลง

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

– ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานขาย 0-3 ปี (ถ้ามี ประสบการณ์ด้านสินค้าอุตสาหกรรม เช่น มอเตอร์ ปั๊มน้ำ จะพิจารณา เป็นพิเศษ )
– มีพาหนะเป็นของตนเองและ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
– มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นและกระตือรือร้นสูง
– สามารถทำงานเป็นทีม และทนต่อสภาวะกดดันได้ดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในองค์กรได้ดี

 
สถานที่ปฏิบัติงาน
Bangkok / Phahon Yothin